Turnpike #75

 

161f506b5c5806a84a63e9d5e0115f74.jpg   ῞Οχι! Αὐτὸς δὲν εἶναι καμωμένος ἀπ’ τὴν αἴσθηση ποὺ ἁρπάζει,
νέμεται καὶ φεύγει χωρίς να γυρίσει πίσω του να δεῖ·
μὰ εἶναι ἡ ψυχή ποὺ ἀγκαλιάζει, παραδίνεται και παραδίνει·
κι ἂν ἀκόμη πληγωθεῖ, στέκει δίβουλη ματώνει ἀπὸ συμπόνοια,
δέρνεται ἀπ’ τὴ στέρηση, καὶ φεύγει γυρίζοντας νὰ ξαναδεῖ
ἕνα κομμάτι δικό της ὀρφανό, ἕναν ἄνθρωπο
.

                                                                                                                        Οἱ Πανθέοι  

                                                                                                    

 

Image | This entry was posted in LIVING, WARRIOR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.